mgr Adamus Paweł – informatyka, zajęcia techniczne, przedmioty zawodowe

mgr Badura Alojzy – wychowanie fizyczne

mgr Bednarz-Gilowska Agnieszka – język angielski

mgr inż. Berek Janusz – informatyka

mgr Bućko Ewa – matematyka

mgr Błaszczak Małgorzata – fizyka, matematyka

mgr Czechowicz Jolanta – wychowanie fizyczne

mgr Duch Gabriela – język angielski

ks. mgr Dudkiewicz Mateusz – religia

mgr Dejer-Tokarz Barbara – język niemiecki

mgr inż. Filipiak Barbara – informatyka

mgr inż. Filipiak Marcin – informatyka, przedmioty zawodowe

mgr Filonowicz Joanna – religia

mgr Garbocz Robert – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Gawenda-Pezda Magdalena – plastyka, zajęcia artystyczne

ks. mgr Gawlas Przemysław – religia

mgr Głąb Krzysztof – wychowanie fizyczne

mgr Glądys Teresa – przedmioty zawodowe

mgr Handzlik Ewa – pedagog szkolny

mgr Hańderek Katarzyna – matematyka

mgr Horeczy Andrzej – wychowanie fizyczne

mgr inż. Jarosz Grażyna – przedmioty zawodowe

mgr Jarszak Bożena – matematyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Jeżak Maria – edukacja wczesnoszkolna

inż. Juraszek Jerzy – przedmioty zawodowe

mgr inż. Jagieła Maria – przedmioty zawodowe

mgr inż. Kamiński Piotr – przedmioty zawodowe

mgr Kasperek Bogumiła – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Kliś Marcin – religia

mgr Klyta Joanna – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr inż. Kukla Agnieszka – przedmioty zawodowe

mgr inż. Kuglarz Dariusz – przedmioty zawodowe

mgr Kurzyca Maria – historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica

mgr Kuś Marzena – chemia, matematyka

mgr Krajs Magdalena – język polski

mgr Kuźmińska Alicja – język niemiecki

mgr Krężel Izabela – język polski

mgr Lange-Knyps Agnieszka

mgr Łukasik Marek – historia

mgr Marek Jan – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Miarczyńska-Micorek Urszula – muzyka, biblioteka

mgr Milewska-Barcik Izabela – język rosyjski

mgr Niewdana-Głąbek Joanna – język polski

mgr Nitefor Anna – świetlica

mgr Patora Joanna – zajęcia turystyczne

ks. mgr Pochopień Robert – religia

mgr Popik Dorota – pedagog szkolny

mgr Piekarska Krystyna – edukacja wczesnoszkolna

mgr Radaczyński Wiesław – wychowanie fizyczne

mgr Rzepa Wioletta – religia

mgr Rzycka-Ryznar Bożena – matematyka

mgr Sadlik Bożena – język polski

mgr Skokan Bożena – biologia, chemia

mgr Skotnicki Tomasz – język angielski

mgr Skiba Artur – przedmioty zawodowe

mgr Sosnowska -Mulka Renata – język angielski

mgr inż. Stanclik Dorota – przedmioty zawodowe

mgr inż. Staroń Janusz – przedmioty zawodowe

mgr Stawowczyk Bożena – przedmioty zawodowe

mgr inż. Stokłosa Andrzej – przedmioty zawodowe

mgr inż. Szęszoł Sławomir – przedmioty zawodowe

mgr Szymanek-Byrska Monika – świetlica

mgr Tarała-Chowaniec Magda – geografia, przyroda

mgr Tyrała Maria – język polski

mgr inż. Urbańczyk Paweł – przedmioty zawodowe

mgr inż. Wala Arkadiusz – przedmioty zawodowe

mgr Wikło Magdalena – język angielski

mgr Wiśnicka-Wacławik Jolanta – wychowanie fizyczne

mgr Wolff Joanna – język polski

mgr Zamaria Zofia – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Żurawiecka Elżbieta – biblioteka

Żurawski Zdzisław – język angielski